Natació

Descobreix les diferents modalitats de natació del nostre club i escull la que millor s’adapti a la teva situació o nivell actual.

Escola de natació

L’escola de natació vol fomentar el coneixement, per part del nen/a, de l’esport aquàtic d’una manera lúdica i tècnica, així com desenvolupar el seu component educatiu i, per tant, el desenvolupament personal propi. Les accions de l’escola estan encaminades a incidir en què l’activitat aquàtica sigui un mitjà més del procés educatiu integral dels nens/es.

Les activitats aquàtiques tenen una riquesa extraordinària que supera els tradicionals i limitats objectius que aporta sols la natació. La nostra tasca és la de desenvolupar els coneixements, les destreses i les capacitats físiques del nen, capacitant-lo per a una pràctica físico-esportiva en el medi aquàtic de manera activa i pluralista, que incideixi directament en la millora de la seva qualitat de vida.

Objectius de l'escola de natació:

Les finalitats principals de l’Escola de Natació són:

Natació Infantil

L’objectiu general, dins de la natació infantil, és oferir les activitats aquàtiques amb una finalitat educativa, recreativa i de salut.

S’aprenen les habilitats motrius bàsiques i específiques (estils de natació) per desenvolupar-se en el medi aquàtic, a la vegada que s’introdueixen petites pinzellades als altres esports aquàtics, per tal de fer amena l’activitat i que així puguin ampliar els coneixements esportius.

Una de les coses que es tenen presents són les actituds favorables de la pràctica d’activitats aquàtiques pels efectes positius cap a la salut i de l’oci.

Avantatges:

Nivells d’aprenentatge:

Natació Adults

L’objectiu general és oferir i aproximar les activitats aquàtiques a la gent gran, amb la finalitat d’augmentar la qualitat de vida, mitjançant la millora del benestar físic a través del desenvolupament de la condició física, la millora psíquica i l’àmbit social. Tot s’adquireix aprenent les habilitats motrius aquàtiques bàsiques i específiques (estils de natació) i  adquirint autonomia en el medi aquàtic.

Aquesta activitat està oberta a tothom, s’organitza per grups, segons les necessitats individuals de cadascú.

Els objectius estan pensats i treballats per tal de cobrir les necessitats esportives, des de l’ensenyament, l’aprenentatge i el perfeccionament de la natació. Es realitzen exercicis d’iniciació en les activitats aquàtiques, o bé activitats de manteniment físic o prevenció de malalties.

Objectius específics:

Objectius Generals:

Nivells:

Adaptació: En aquest grup el treball a desenvolupar anirà encaminat al coneixement del medi i aprenentatge dels fonaments bàsics de la natació.

Condicionament Físic: En aquest grup es busca la millora i manteniment de la salut aprofitant els beneficis del medi aquàtic i un augment de la condició física per aconseguir una progressió tècnica adequada.

Esportiu: En aquest grup el treball anirà dirigit a la cerca d’un rendiment físic dins del medi aquàtic, millorant el desenvolupament dels estils de natació.

Grup Especial: En aquest grup es pretén obtenir un nivell adequat per desenvolupar un entrenament a nivell esportiu de la natació.

Natació Nadons

En el fet de submergir un nadó dins de l’aigua, el nen/a recorda les agradables sensacions viscudes dins l’úter matern.

Acostumats a la calor constant del líquid amniòtic, els bebès encara mantenen la capacitat de romandre submergits en un medi aquàtic. Però al cap de pocs mesos, aquesta habilitat deixa de ser automàtica i ha de ser apresa. Tenint en compte que la màxima plasticitat del cervell té lloc en els tres primers anys de vida és possible iniciar molt precoçment la natació i altres jocs i així augmentar la capacitat d’aprenentatge del nen.

A l’aigua, el nen depèn de les mans del pare i la mare. I el nen ho sap. Cal conèixer molt bé les normes de seguretat a les piscines. Per això, és molt important que els pares i les mares es mostrin segurs i confiats, alhora que extremin l’atenció perquè li puguin transmetre sensacions beneficioses al seu fill: és un moment privilegiat perquè tots dos gaudeixin i aprenguin a relacionar-se.

La natació amb família des dels primers mesos de vida ajuda a reforçar el vincle matern i patern, a més del desenvolupament psicomotor i de la personalitat, i augmenta la capacitat pulmonar. El bebè aprèn a escoltar, a observar, es desperten els seus reflexos innats. Els exercicis (desplaçaments, immersions, llançaments, girs…) realitzats pels pares – mares l’ajuden a relaxar-se, i a guanyar seguretat i confiança en el medi aquàtic.

L’activitat aquàtica com a element lúdic multiplica les habilitats motores del nen/a i la seva capacitat de reacció enfront de les dificultats, aporta als pares i mares un coneixement sobre la conducta i les reaccions del seu fill/a i, mitjançant el moviment en l’aigua, s’estableix un vincle afectiu i comunicatiu amb els pares i les mares molt positiu per al desenvolupament del petit.

Avantatges:

Com és treballa:

Natació terapeutica

Destinada a persones amb algun tipus de deficiència física, psíquica o sensorial.

L’objectiu general:

 • Oferir les activitats aquàtiques com un mitjà idoni per a la millora i rehabilitació de totes aquelles patologies relacionades amb l’aparell muscular, ossi, articular, cardíac, etc. amb la finalitat d’augmentar la qualitat de vida mitjançant la millora del benestar físic, psíquic i social.
 • Aprendre les habilitats motrius aquàtiques bàsiques per adquirir una autonomia en el medi aquàtic.
 • Fomentar actituds favorables cap a la pràctica d’activitats aquàtiques pels seus efectes positius cap a la salut i l’oci.

Manteniment

La secció de manteniment aquàtic està plantejada com a mitjà per iniciar a la població en la pràctica de les activitats físiques en el medi aquàtic perseguint, principalment, millorar la condició física, prevenir malalties i fomentar la recreació.

Objectius:

 • Funcionals: Millora o manteniment de les capacitats orgàniques dels principals sistemes corporals.
 • Higiènics: Foment del concepte integral de salut, incloent-hi l’exercici com a activitat quotidiana.
 • De relació personal: Contribuir a una major integració en el medi social, a través de les àmplies possibilitats de comunicació que brinda l’activitat física.

Equip

L’equip, és la culminació desprès de l’escola de natació, al ser una continuació d’aquesta, canvien els objectius concrets, però continuant amb la finalitat i els objectius generals.

Objectius:

 • Aprenentatge i contínua millora dels estils de natació.
 • Millora de les diferents habilitats aquàtiques i aprenentatge d’habilitats més complexes
 • Integrar als alumnes dins d’un grup i fomentar valors educatius
 • Obtenir diversió durant la pràctica.
 • Fomentar als esportistes el gust per la natació i la piscina