MANTENIMENT


Manteniment

 

En la secció de manteniment es busca el condicionament físic a través del medi aquàtic, incidint fonamentalment en la millora de qualitats físiques bàsiques dins d’un entorn lúdic-recreatiu.

 

La secció de manteniment aquàtic esta plantejat com a mitjà per iniciar a la població en la pràctica de les activitats físiques en el medi aquàtic, perseguint principalment, millorar la condició física, prevenir malalties i fomentar la recreació.

 

Objectius:

  • Funcionals: Millora o manteniment de les capacitats orgàniques dels principals sistemes corporals.
  • Higiènics: foment del concepte integral de salut, incloent l’exercici com a activitat quotidiana.
  • De relació personal: contribuir a una major integració en el mitjà social, a través de les àmplies possibilitats de comunicació que brinda l’activitat física.

Visites (0)