MAJORS D’EDAT


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Mitjançant aquest document, el sota signant, es responsabilitza de tot el que li pugui passar en les activitats organitzades pel Club Natació Almenar, juntament amb les persones que les duguin a terme.

Així com sol-licita l’admissió com a soci del Club Natació Almenar i manifesta acceptar els Estatuts i normes de règim intern establerts per aquest club sense ànim de lucre.

 

 

Adjuntar:

  1. 2 fotografies tamany carnet.
  2. Fotocopia targeta sanitaria o de la Mútua.
  3. Fotocopia del DNI del nedador.

Per poder començar a nedar cal dur tota la documentació.

Visites (0)