ESCOLA NATACIÓ


ESCOLA DE NATACIÓ

 

L’escola de natació vol fomentar el coneixement de l’esport aquàtic d’una manera lúdica i tècnica.

 

L’escola de natació, vol desenvolupa el seu component educatiu i per tant, el desenvolupament personal del nen/a.

Entenem que les activitats aquàtiques tenen una riquesa extraordinària que supera els limitats objectius tradicionals que aporta sols la natació. La nostra labor serà desenvolupar els coneixements, les destreses i les capacitats físiques del nen, capacitant-ho per a una pràctica físic-esportiva en el medi aquàtic de manera activa i pluralista, que incideixi directa en la millora de la seva qualitat de vida. Dins de l’escola de natació, es busca una finalitat educativa quan es planteja com a objectiu i emprèn accions encaminades a incidir que l’activitat aquàtica sigui un mitjà més del procés educatiu integral dels nens/es.

 

Objectius:

 • Aprenentatge dels aspectes tècnics bàsics dels estils de natació.
 • Millora de les diferents habilitats aquàtiques i aprenentatge d’habilitats més complexes
 • Integrar als alumnes dins d’un grup i fomentar valors sociabilitzadors
 • Fomentar l’activitat lúdica dins de l’aprenentatge.
 • Fomentar el gust per la natació, la piscina i tot el que té ha veure amb el medi aquàtic.
 • Aprenentatge d’altres esports aquàtics.

 

Les finalitats principals de l’Escola de Natació són:

 • Augment de la qualitat de l’ensenyament de la natació.
 • Relació específica i coherent de l’educació física escolar, que no contempla cap contingut ni objectiu referit a les activitats aquàtiques, i l’ensenyament de la natació.
 • Inclusió en l’ensenyament de la natació, d’aquells esports que duguin a un sentit educatiu ampliant-lo, reforçant-lo i millorant-lo.
 • Implantació de les activitats aquàtiques com a recurs educatiu sense deixar de costat l’ensenyament esportiu de la natació.
 • Una finalitat educativa de l’activitat aquàtica pretén que el nen assimili una sèrie de destreses i habilitats que ho portin al domini global del mitjà.

Visites (0)