NATACIÓ ADULTS


NATACIÓ ADULTS

 

L’objectiu general, és oferir i aproximar les activitats aquàtiques, a la gent gran, amb la finalitat d‘augmentar la qualitat de vida, mitjançant la millora del benestar físic a través del desenvolupament de la condició física, la millora psíquica i l’àmbit social. Tot s’adquereix aprenent les habilitats motrius aquàtiques bàsiques i específiques (estils de natació) i  adquirint autonomia en el mitjà aquàtic.

Aquesta activitat està oberta a tothom, s’organitza per grups, segons les necessitats individuals de cadascú.

Els objectius estan pensats i treballats per tal de cobrir les necessitats esportives, des de l’ensenyament, l’aprenentatge i el perfeccionament de la natació. Es realitza exercicis d’iniciació en les activitats aquàtiques, o bé activitats de manteniment físic o prevenció de malalties.

 

Objectius específics:

 • Millora o manteniment de les capacitats orgàniques dels principals sistemes corporals.
 • Aconseguir tenir autonomia de moviment a l’aigua.
 • Promoure i oferir activitats de tipus lúdic.
 • Foment del concepte integral de salut, incloent l’exercici com a activitat quotidiana.
 • Contribuir a una major integració en el teixit social, a través de les àmplies possibilitats de comunicació que brinda l’activitat física aquàtica.

 

Objectius Generals:

 • Adquirir els fonaments i tècniques bàsiques de la natació.
 • Millorar la condició física i les qualitats físiques bàsiques.
 • Aconseguir una millora de la qualitat de vida a través de la natació.
 • Desenvolupar el sistema múscul-esquelètic: enfortiment i flexibilitat.
 • Tractar i prevenir lesions de tipus general.
 • Saber valorar les seves pròpies limitacions físiques i les de la resta dels companys.
 • Fomentar conductes socio-integradores.
 • Assumir i acceptar l’activitat com un treball beneficiós per a la salut, no sent el seu principal objectiu una superació de nivells.
 • Respectar la instal·lació, el personal i la pròpia activitat.
 • Acceptar i valorar el tipus d’activitat que es ve a desenvolupar.

 

Nivells:

 • Adaptació: En aquest grup el treball a desenvolupar anirà encaminat al coneixement del mitjà i aprenentatge dels fonaments bàsics de la natació.
 • Condicionament Físic: En aquest grup es busca la millora i manteniment de la salut aprofitant els beneficis del mitjà aquàtic i un augment de la condició física per aconseguir una progressió tècnica adequada. Així com pretendre la millora i manteniment de la salut amb possible progressió tècnica (enfocada a aquelles persones que vénen a fer una activitat aquàtica buscant una progressió física o tècnica).
 • Esportiu: En aquest grup el treball anirà dirigit a la cerca d’un rendiment físic dins del mitjà aquàtic, millorant el desenvolupament dels estils de natació.
 • Grup Especial: En aquest grup es pretén aconseguir un nivell adequat per desenvolupar un entrenament a nivell esportiu de la natació.

Visites (0)