INSCRIPCIONS


Mitjançant aquest document, el sota signant, es responsabilitza de tot el que li pugui passar en les activitats organitzades pel Club Natació Almenar, juntament amb les persones que les duguin a terme.

Així com sol-licita l’admissió com a soci del Club Natació Almenar i manifesta acceptar els Estatuts i normes de règim intern establerts per aquest club sense ànim de lucre.

Adjuntar:

  1. 2 fotografies tamany carnet.
  2. Fotocopia targeta sanitaria o de la Mútua.
  3. Fotocopia del DNI del nedador i dels pares.

Per poder començar a nedar cal dur tota la documentació.

Visites (0)