NATACIÓ INFANTIL


NATACIÓ INFANTIL

 

L’objectiu general, dins de la natació infantil, és oferir les activitats aquàtiques amb una finalitat educativa, recreativa i de salut.

S’aprenen les habilitats motrius bàsiques i específiques (estils de natació) per desenvolupar-se en el medi aquàtic, a la vegada que s’introdueix petites pinzellades als altres esports aquàtics, per tal de fer amè l’activitat i que així puguin ampliar els coneixements esportius.

Una de les coses que és tenen presents, són les actituds favorables de la pràctica d’activitats aquàtiques pels efectes positius cap a la salut i de l’oci.

 

Nivells d’aprenentatge:

 • Nivell 1 (familiarització)
 • Nivell 2 (iniciació estils)
 • Nivell 3 (perfeccionament estils).

 

Avantatges:

 • Desenvolupament psicomotor
 • Enfortiment del sistema cardiorespiratori
 • Ajuda al sistema immunològic
 • Afavoreix la correcció de la postura
 • Millora les qualitats i capacitats físiques.
 • Desenvolupa la condició física, disminuint les probabilitat de malalties.
 • Proporciona a l’individu més capacitats de resistència a l’estrès
 • Afavoreix la relaxació.

Visites (0)